På grunn av arbeider med flomsikring i området Løpene-Wigenjordet blir veien Løpene stengt for gjennomkjøring i en periode fra fredag 20. oktober. Alternative veier er Såsengata og Solløsgata/Myrgata.

Det skal legges større overvannsrør i området for å kunne ta unna mer overvann ved for eksempel kraftige nedbørsmengder. Samtidig benytter kommunen muligheten ti å legge nye vann- og kloakkrør samt utbedre veien.

Arbeidet i området vil totalt ta omtrent et år. Veiene vil være stengt etappevis etter hvert som arbeidet skrider frem.

Her kan du se hvor veien stenges 20. oktober og alternative veier.