På grunn av kommunens stramme økonomi vedtok kommunestyret i mai at en del grøntareal, inkludert en del lekeplasser, ikke skal klippes i sommer.

Balløkka i Såsenggata

Da kommunestyret vedtok budsjettet for 2017 innebar det en innsparing på 800 000 kroner på skjøtting av gress i parker og lekeplasser i forhold til fjorårets budsjett. Det medfører at det ikke er penger til grøntvedlikehold på om lag halvparten av kommunens parker og lekeplasser.

De berørte parkområdene er:

Tverrveien (grøntstriper/veikant), Lunden ved Fevang legesenter, Kirkeveien (landingsplass), Stenseth øya, Hovjordet (Kongleveien og Hovbakken), Mikkelsveien (mot låven), støyskjerm på Stenseth langs Gamle Riksvei, bak Spar butikken i Krokstadelva, Sandsgata/Sparelandbrua, Bjørkelunden, Strandveien (fra gamle bru mot Buskerud storsenter), Jernbanegata v/kollektivterminalen, Ytterkollen fritidspark, Temtemoveien og Tinnsjøveien (Trollhølet).

Disse parkområdene blir ikke berørt:

Herstrømlund, Wildenveysplass, Vikhagan, Rådhuskvartalet, 1000-årsstedet, Solberglia, Ryghgata, området ved Samfunnshuset, turstien ved Miletjern.

Følgende lekeplasser blir berørt med hensyn til at grøntskjøtsel ikke vil bli foretatt:

Vinneslia, Hovbakken, Liaveien, Løeveien, Moreneveien, Kongleveien, Laulia, Kirkeveien, Møllenhoff, Eventyrveien, Eikebakken, Smørbukken, Hagebyveien, Såsengata, Rørdammen, Uranusveien, Linneaveien, Valmueveien, Anemoneveien, Tulipanveien.

På følgende lekeplasser vil gresset bli klippet:

Herstrømlund, Ryghgata, Ringveien, Hasselbakken, Lysakerveien, Vikhagan Sentrum (ny), Torget, Ytterkollen fritidspark, Sandskroken, Korvaldveien, Løeveien 8-18, Fløterveien, Dueveien, Tunvollveien, Årbogen badeplass.

Ved vurdering av hvilke lekeplasser som ikke skal klippes, er det sett hen til lekeplassenes beliggenhet og attraktivitet, herunder om de blir mye brukt eller ikke. I tillegg til en skjønnsmessig vurdering med bakgrunn i disse kriteriene, ble det vektlagt en jevn, geografisk fordeling av lekeplasser i kommunen. Samtidig var innsparingstiltakets størrelse av en slik grad at en betydelig andel av lekeplassene ble omfattet.

På samtlige lekeplasser utføres per i dag kontroll av lekeapparater. Lekeplasskontroller videreføres, og vedlikehold av lekeapparatene vil bli videreført inntil videre.

Redusert beplantning, fotballbaner klippes

Det vil også bli spart inn noe på beplantning rundt om i kommunen. Blant annet blir det ikke beplantet i Arbeidergata, på Mjøndalen torg og ved Tråkka.

Klipping av gress på idrettsforeningenes fotballbaner vil bli utført som vanlig da det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet for barn og voksne.