Hver måned har kommunen en helsides annonse i Eikerbladet med diverse informasjon. Her kan du se annonsen som PDF.

  • Ny innsynsløsning gir mulighet for å laste ned byggesaksdokumenter
  • Nye rutiner for kontakt med byggesaksavdelingen
  • Aktiviteter på biblioteket
  • Åpningstider i jula
  • Kulturskolens julekonsert
  • Årets julebelysningskonkurranse
  • Endring i frisklivstilbudet
  • Husk å lese av vannmåleren 
  • Husk fettvettreglene i jula!

Annonsen som PDF