Hver måned har kommunen en helsides annonse i Eikerbladet med diverse informasjon. Her kan du se annonsen som PDF.

  • Felles landbruksforvaltning med Svelvik
  • Introduksjon til oppmerksomt nærvær og mindfulness
  • Aktiviteter på biblioteket 
  • Veterinærvaktordning
  • Søker frivillige instruktører til treningsgrupper for seniorer
  • Har du lyst til å endre livsstil? 
  • Åpningstid byggesaksavdelingen
  • Husnummer kan redde liv
  • Varslingsapp for avfallshentin

Annonsen som PDF