Hver måned har kommunen en helsides annonse i Eikerbladet med diverse informasjon. Her kan du se annonsen som PDF.

 • Velkommen til byggesaksdag 29. mai
 • Aktiviteter på biblioteket
 • Gjør dine flomforberedelser nå
 • Bråta cafe
 • Tilbud fra Friskliv Nedre Eiker
 • Søknad om tildeling av treningstid for 2018-2019
 • Pårørendeskolen - for pårørende til personer med demens
 • Vi er nå i gang med utskifting av vannmålere
 • Gratis levering av avfall
 • Midlertidig aksellastrestriksjon på Korvaldveien
 • Takker for minnegaver

Annonsen som PDF