Prosjektet ”Menn i helse” sørger for flere menn i helsesektoren. Solberglia sykehjem er nå på sitt andre kull med helserekrutter, og både deltakere og ledelsen ved sykehjemmet er veldig fornøyd med prosjektet.

Tjenestelederne Roy Arne Hansen (t.v.) og Ellen Laksholm er veldig godt fornøyd med sine helserekrutter. Her sammen med Christian Skar (nr. 2 fra venstre) og Kjetil Sagaard.

Solberglia sykehjem var det første sykehjemmet i Nedre Eiker som tok inn helserekrutter fra Menn i helse og er nå på sitt andre kull med helserekrutter. Christian Skar og Kjetil Sagaard er to av dem som nå er med i programmet. Begge har erfaring fra arbeidslivet, men det er første gang de jobber på et sykehjem. Skar har tidligere jobbet blant annet i Posten og som kokk, mens Sagaard er tidligere yrkessoldat og barnehageassistent. Begge fikk vite om "Menn i helse" via NAV, og ser en lys fremtid i møte. De synes det er bra de starter rett i praksis, slik at de fort kan se hvordan yrket er.

–Jeg vil gjøre noe for mennesker, gi glede til dem. Dette er hovedgrunnen til at jeg vil jobbe innenfor helse, sier Skar.

Godt for arbeidsmiljøet

Tjenestelederne på Solberglia sykehjem, Ellen Laksholm og Roy Arne Hansen er glad for at prosjektet finnes, og at det nå blir flere menn innenfor en kvinnedominert arbeidsplass. De mener det er viktig for arbeidsmiljøet at begge kjønn er representert.

Laksholm og Hansen synes også at det er positivt at den nedre aldersgrensen på prosjektet er 25 år. De får inn da menn som har erfaring og kjenner spillereglene i arbeidslivet. I tillegg vet de fleste at dette er noe de vil.

Skolebenken venter i august

Etter endt periode i praksis får helserekruttene sommerjobb, før de setter seg på skolebenken i august. De har da både praksis og undervisning, før de får lærlingkontrakt. Etter lærlingtiden får de ta fagprøven som helsefagarbeider. Med fagbrev kan de jobbe med mennesker i alle aldre. De kan blant annet jobbe på sykehjem, i omsorgsbolig, i barnebolig og i boliger for psykisk og fysisk utviklingshemmede.

Dette er Menn i helse-prosjektet

"Menn i helse" er et landsdekkende prosjekt for menn mellom 25–55 år og ble etablert for å skaffe flere mannlige helsearbeidere. Siden oppstarten i 2010 har over 1000 menn meldt sin interesse. 

Prosjektet pågår i 42 kommuner. For å bli med i prosjektet må interesserte deltakere stille på et uforpliktende allmøte hos NAV. De blir deretter innkalt til intervju, som i Buskerud ender med at 30 menn blir valgt ut til en tre måneders praksisperiode som helserekrutter. Første periode i praksis blir utført på et sykehjem. Etter praksisperioden får 20 helserekrutter starte på skole med mål om å ta fagbrev som helsefagarbeider i løpet av 2,5 år. Vanligvis tar denne utdanningen 4 år, der det er to år på videregående skole og to år i praksis.

Her kan du lese mer om prosjektet: http://mennihelse.no/fylker/buskerud/