I regi av Rask psykisk helsehjelp arrangeres det nå mestringskurs for psykiske helseplager. Kurset er for deg som bor i Nedre Eiker kommune, er over 18 år og som sliter med psykiske helseplager som begynnende angst, depresjon og/eller søvnvansker.

Vi tilbyr et introduksjonskurs som gir en innføring i kognitiv metode som en tilnærming for å mestre dine utfordringer og vansker. Metoden ser på samspillet mellom tanker og følelser og hvordan dette styrer vår oppfattelse av oss selv og hendelser i eget liv.

Kurset går over tre ganger à 2 ½ timer. Det er mulig å delta på enkeltsamlinger og tilbudet er gratis. 

Kurset vil holdes i underetasjen på Helsehuset i Drammensveien 62 og tidspunkt er kl. 9 - 11.30 alle dager.

Kursdatoer og tema for samlingene er: 

4. september: Depresjon og negative tanker
18. september: Angst og bekymring
25. september: Søvn

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp for mer informasjon eller påmelding:

E-post:
Telefon: 480 45 725. Send gjerne SMS.