Nå blir biblioteket enda mer tilgjengelig. Meråpent bibliotek betyr rett og slett at biblioteket kan brukes også før og etter ordinær betjent åpningstid.

Meråpent bibliotek

BILDE: Bibliotekar Arne Henning Årskaug og  biblioteksjef Jørgen Hovde ønsker velkommen til meråpent bibliotek.

Ved å signere en kontrakt, får du som er over 15 år tilgang til biblioteket fra kl. 07.00 til kl. 23.00. Bibliotekskortet brukes som nøkkelkort.

– Dette har vært et ønske blant mange, forteller bibliotekar Arne Henning Årskaug.

Biblioteket har allerede kommet langt når det gjelder selvbetjeningsløsninger, hvor brukerne både kan låne og levere selv. I tillegg kan man bestille bøker ferdig plukket til avhenting. Det er også mulig å levere tilbake bøker utenom ordinær åpningstid, gjennom en luke i ved inngangsdøren. Nå utvides tilbudet ytterligere.

Årskaug, som har koordinert prosjektet, sier at man fra andre biblioteker hører om veldig gode erfaringer, og det rapporteres om lite hærverk eller andre problemer. Fra før finnes denne ordningen ved Drammensbiblioteket.

Lokalene kameraovervåket når de ansatte ikke er tilstede. Dette av hensyn til brukernes sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. I tillegg har det blitt montert høyttalere hvor det vil bli gitt beskjed om når lokalene stenger. 

Fra bokutlån til møteplass for mennesker 

Biblioteket som møteplass

– Biblioteket er til for folk – med bøker som en del av det, slår biblioteksjef Jørgen Hovde fast.

Han synes det er flott at man kan bruke lokalene. Biblioteket er et offentlig rom, og felles eiendom skal være til glede og nytte for alle. Håpet er at man med dette tilbudet også kan nå nye brukergrupper.

På Mjøndalen bibliotek finnes et rikt utvalg bøker, lydbøker, filmer, musikk, aviser og tidsskrifter for barn og voksne. Det er også lesesal og møterom for utlån. Man kan benytte det trådløse nettverket eller bare ta seg en pause fra hverdagen.

Barn på Mjøndalen bibliotek

Biblioteket skal være en læringsarena, en sosial arena og en tilbyder av opplevelser. Det arrangeres blant annet foredrag, debatter og ulike aktiviteter for barn og unge i bibliotekets lokaler.

– Vi ønsket at folk skal få et eierforhold til biblioteket og kjenne at det er mitt bibliotek, understreker begge to.