Fra 1. oktober 2017 kan innbyggere i Drammensregionen levere små fritidsbåter på gjenvinningsstasjonen på Lindum i Drammen.

Fritidsbåter på land(Foto: Elisabet Molander/Miljødirektoratet)

Med små fritidsbåter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres. Innleveringen er gratis.

Mottaket begrenser seg til selve skroget. Ratt, lanterner, påhengsmotorer, bensintanker og lignende må fjernes og kildesorteres av båteier.

Båteiere kan motta 1 000 kr per leverte båt ved søknad om tilskudd fra Miljødirektoratet. Det er Miljødirektoratet som administrerer tilskuddsordningen.

For å motta tilskudd må du ha med deg skjema for bekreftelse av innleveringen når båten leveres på gjenvinningsstasjonen. Skjemaet skal attesteres av ansatt på gjenvinningsstasjonen.

Du søker om tilskudd på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknad uten attestasjon eller ufullstendig utfylt skjema, vil ikke bli behandlet. Har du flere båter, må du levere ett skjema per båt.

Les mer om selve innleveringen på RfDs nettside.