Nedre Eiker har i mange år hatt for mange elever på lavt nivå i matematikk. Takket være faglig og økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet skal nå kompetansen økes gjennom en felles satsing fra barnehage til 10. trinn.

Realfagskommuner er en sentral del av den nasjonale realfagsstrategien "Tett på realfag 2015-2019". Kommunene som er med jobber helhetlig med realfagene i barnehage og grunnskolen. Målet er at barn og unge skal bli enda bedre i matematikk, naturfag og teknologi.

Som realfagskommune får kommunen om lag 550 000 kroner i støtte fra Utdanningsdirektoratet. Midlene skal brukes i 2017 og 2018 til nettverksarbeid for ansatte og arbeid med en lokal, politisk forankret, strategi. Både barnehagelærere og lærere i grunnskolen deltar i nettverket.

Forsøk i klasserom
Som realfagskommune skal det jobbes med å spre matematikkglede og kunnskap om realfag i barnehager og skoler. Praktiske øvelser blir et viktig virkemiddel.