Forrige uke arrangerte organisasjonen MOT sin årlige inspirasjonssamling for MOTs ildsjeler over hele Norge. En viktig del av samlingen er å løfte frem og hedre kommuner, skoler og enkeltpersoner som bruker MOTs program som verktøy for å gjøre en forskjell i ungdoms liv.

BILDE: Et stort team med ungdommer, MOT-coacher, rektorer og MOT-koordinator kunne motta den gjeve prisen under samlingen i Trondheim.

På samlingen ble Nedre Eiker kommune tildelt den gjeve prisen "Årets MOT-partner Kommune". Under prisutdelingen ble det fremhevet at kommunen har jobbet solid med MOTs programmer i mange år og er gode på å synliggjøre MOT og MOTs verdier i lokalsamfunnet. Kommunen er også dyktig på å involvere ungdommene i MOT-arbeidet, og er fremragende på å rekruttere rett og utdanne dyktige MOTivatorer og Unge MOT-ledere. Disse bidrar stort til lokalsamfunnet i kraft av å være rollemodeller på MOTs verdier.

– En pris til hele kommunen

Marit Hjallen Leknes er kommunens koordinator for MOT og svært glad for og stolt over utmerkelsen. Hun ønsker å poengtere at dette er en pris til hele kommunen, alle som bor i Nedre Eiker.

– Vi ser viktigheten i å møte barn og ungdom ikke bare på skolen, men også på deres fritidsarenaer. I Nedre Eiker har vi tre aktive MOT-klubber og de bruker dette verktøyet aktivt. Klubbene er Nedre Eiker Svømmeklubb, Nor 92 og Down Under, forteller Hjallen Leknes.

MOT er også godt kjent og godt forankret i lokalsamfunnet ellers.

– Det merker vi blant annet ved at mange næringsdrivende støtter oss når vi ber om det, særlig inn mot MOT-campen vi har en gang i året. Og ungdommene i kommunen er også veldig flinke til å tenke MOT sine verdier. Det å ha forankring i hele samfunnet gjør at denne prisen er utrolig gjev. Denne prisen er til oss alle, fortsetter Hjallen Leknes.

Hun berømmer også alle kollegaer i kommunen som er involvert i MOT.

– Vi lykkes fordi vi er et stort team som drar i samme retning. Vi har en trygg og god forankring både hos kommuneledelse og skoleledelsene. Vi lykkes også ved å samarbeide på tvers av skole og kultur, avslutter Marit Hjallen Leknes.

BILDE: Ordfører Bent Inge Bye (f.v.), kommunalsjef oppvekst og kultur Siri Sørensen, MOT-kooridnator Marit Hjallen Leknes og rådmann Truls Hvitstein er stolte og glade over prisen.

Fakta om MOT

  • Formål: Utvikle robust ungdom, som inkluderer alle – gjennom å styrke bevissthet og mot
  • Verdier: MOT til å leve – MOT til å bry seg – MOT til å si nei
  • Forebygger samfunnsproblemer: Mobbing, vold, rusmisbruk, utenforskap og psykiske vansker
  • Visjon: Varmere og tryggere samfunn
  • Viktigste innsatsområder: Programmene Robust ungdom 12–16, Robust ungdom 16–25 og Skolen som samfunnsbygger i skoler og lokalsamfunn på tvers av sektorer og i hele verden
  • Type: Ideell organisasjon og sosial entreprenør – nonprofitt og uavhengig både religiøst og politisk
  • Grunnlagt: 1997 i Norge
  • Stiftere: Atle Vårvik, Johann Olav Koss, Rune Bratseth, Dag Otto Lauritzen

Les mer om mot på mot.no