Drammen kommune har sendt ut SMS-varsel til beboere på Konnerud om at det anbefales å koke vann til matlaging og drikke på grunn av funn av bakterier i en rutineprøve. Det går ingen vannledning mellom Konnerud og Nedre Eiker, så kokevarselet gjelder ikke innbyggere i Nedre Eiker.

Bakteriene er funnet i Stubberud Høydebasseng. Glitrevannverket opplyser at det ikke er noen husstander i Nedre Eiker som får vannet herfra.

– Det var på en rutineprøve vi fanget opp lavest mulig målbare nivå av intestinale enterokokker fra Stubberud Høydebasseng. Det er en svært lav konsentrasjon, og kan skyldes en tilfeldig enkelt hendelse. Det viktigste tiltaket vi gjør, er derfor å følge opp med nye vannprøver, sier daglig leder i Glitrevannverket, Arild Eek.

Kokeanbefalingen for Konnerud gjelder inntil nye prøvesvar foreligger. Disse er forventet utpå dagen torsdag 29. august.

Les hele varselet på Drammen kommunes nettsider