Forrige uke la kommunal- og moderniseringsdepartementet frem resultatene fra en effektivitetsanalyse av kommunenes tre største tjenester, barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. Den viser at Nedre Eiker kommune er blant de mest effektive i Norge, spesielt innen helse og omsorg.

I analysen får de mest effektive kommunene innenfor et tjenesteområde og en gruppe av sammenlignbare kommuner, effektivitetsverdi 100. Nedre Eiker kommune har i følge undersøkelsen en gjennomsnittlig effektivitetsverdi på 95. Tjenesten helse og omsorg får full score, mens barnehage og grunnskole får henholdsvis 91 og 92.

Dette gir en 11. plass på listen over kommuner av tilsvarende størrelse, den såkalte kommunegruppe 13. Av totalt 49 kommuner i denne gruppa, ble Drammen kåret til Norges beste, med full score. Gjennomsnitt for samlet effektivitet for alle kommunene er 88 prosent.

Generelt om undersøkelsen

Det er Senter for økonomisk forskning som har laget analysen. Analysen sammenholder kommunenes tjenestetilbud og resultater med ressursbruken på de samme tjenestene. Resultatene kan gjelde for eksempel nasjonale prøver i skolen, liggedøgn for eldre i institusjon eller oppholdstimer for barn i barnehage. Kommunens ressurser er eksempelvis antall faglært personell innen pleie og omsorg eller barnehage, eller driftsutgifter utenom lønnskostnader.

Resultatene for alle kommuner finnes på nettstedet kommunedata.no.