Stavanger og Nedre Eiker er Norges best klimatilpassede kommuner. Det viser en stor nasjonal kartlegging som et forsikringsselskap har gjennomført sammen med CICERO Senter for klimaforskning.

Her kan rapporten lastes ned.

– Vi har undersøkt hvor godt forberedt norske kommuner er på ekstremværet som klimaforskerne mener vil bli vanligere i årene fremfor oss. Noen er flinke, men alt for mange har ikke startet dette viktige arbeidet, sier Ivar Martinsen, konserndirektør hos forsikringsselskapet If.

Gjennom et omfattende spørreskjema har kommunene svart på hva de gjør for å tilpasse seg en villere og våtere værtype, med stadig hyppigere klimarelaterte skader. Under et arrangement på Arendalsuka tirsdag ble rapporten «Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer» overrakt til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Veilede og inspirere

Kartleggingen er gjennomført etter modell fra en svensk undersøkelse som første gang kom ut i 2015. Den norske versjonen skal veilede og inspirere norske kommuner til å komme i gang med det stadig viktigere klimatilpasningsarbeidet for å sikre både kommunens innbyggere og næringsvirksomhet.

Mens Stavanger er den kommunen som er best av alle, er Nedre Eiker kommune best blant kommunene med mellom 20 000 og 50 000 innbyggere. Nord-Odal er best blant de mellomstore kommunene, mens Sirdal kommune er kåret til den beste kommunen blant småkommunene.

99 kommuner besvarte undersøkelsen. Til sammen bor nesten halvparten av alle innbyggerne i Norge i disse kommunene.

De beste har vært rammet av ekstremvær

– Det er en helt klar tendens i undersøkelsen at de kommunene som har vært utsatt for ekstremvær er langt mer opptatt av dette arbeidet enn kommuner som så langt har vært forskånet fra dette, sier Marit Klemetsen hos CICERO. – Dette betyr at mange kommuner først tar grep når de blir rammet og ikke jobber forebyggende.

– Nøkkelen til trygge lokalsamfunn finner vi hos kommunene. Vi håper at svarene i denne rapporten vil inspirere de som ikke har alle planer klare, slik at enda flere kommuner sitter med gode planer når vi spør igjen til neste år, sier Ivar Martinsen hos If.

Klimatilpasningstiltakene kan være alt fra tekniske tiltak (som vann og avløp), til administrative tiltak (som retningslinjer for hvor det er lov å bygge) og blågrønne tiltak (som grønne lunger, våtmark og vannspeil for å ta unna økt nedbør).

De 10 best klimatilpassede kommunene

1. Stavanger, Rogaland (31 poeng)
2. Nedre Eiker, Buskerud (28 poeng)
2. Bærum, Akershus (28 poeng)
3. Kristiansand, Vest-Agder (25,5 poeng)
3. Arendal, Aust-Agder (25,5 poeng)
4. Larvik, Vestfold (25 poeng)
4. Nord-Odal, Hedmark (25 poeng)
5. Våler, Østfold (24 poeng)
6. Sirdal, Vest-Agder (23,5 poeng)
7. Søndre Land, Oppland (23 poeng)

BILDE: Nedre Eiker er svært flomutsatt. I 2012 ble kommunen i tillegg rammet av ekstremvær. Etter dette er det gjort en rekke flomsikringstiltak, blant annet ved Tusenårsstedet i Krokstadelva.