Nedre Eiker og Øvre Eiker er så gode på velferdsteknologi i eldreomsorgen at Helsedirektoratet kommer hit for å lære.

Sissel Eriksen og Trine Lise Mørk
Prosjektlederne for implementering av velferdsteknologi, fv. Sissel Eriksen fra Nedre Eiker og Trine Lise Mørk fra Øvre Eiker.

Fredag 9. februar kom en delegasjon fra Nasjonalt Velferdsteknologiprogram til Øvre Eiker for å se på nært hold hvordan Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune jobber for å ta i bruk ny teknologi og nye digitale løsninger i eldreomsorgen.

– Jeg vil faktisk si at Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune er foregangskommuner på implementering av velferdsteknologi, så jeg håper å lære mye her i dag, sa en imponert seniorrådgiver Elisabeth Djønne som til daglig jobber med Nasjonalt Velferdsteknologiprogram i Helsedirektoratet. 

Får midler til implementering

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Mer enn 200 kommuner er med i prosjekter. Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. Nedre Eiker og Øvre Eiker er en av 28 prosjekter i landet som har fått midler for å implementere nye digitale og teknologiske løsninger i sine tjenester. 

– Viktig med opplæring

Prosjektleder for implementering av velferdsteknologi i Øvre Eiker kommune, Trine Lise Mørk, forteller at det arbeidet som skjer i de to kommunene skal danne grunnlag for å kunne ta i bruk stadig nye og smarte løsninger innen eldreomsorgen. 

– Det vi først og fremst holder på med nå, er å bygge en plattform for å kunne innfri forventningene som stilles til kommunene gjennom nasjonalt velferdsteknologiprogram. Vi har startet med noe av det aller viktigste for å kunne ta i bruk nye løsninger, nemlig opplæring av de ansatte. De må få dette under huden for å kunne se mulighetene for hver enkelt bruker. Deretter har vi gått i gang med å ta i bruk ulike nye, teknologiske løsninger. Det vi har kommet lengst med, er elektronisk medisindispenser, sier Mørk. 

Hun forteller også at bruk av lokaliseringsteknologi som for eksempel GPS vil kunne tas i bruk mer framover. Andre anbefalinger fra Helsedirektoratet, som innføring av elektroniske nøkkelbokser og oppgradert sykesignalanlegg på institusjoner, er både Øvre Eiker og Nedre Eiker i gang med. Nye alarmløsninger som skal øke tryggheten til hjemmeboende eldre ved at de får varslet kommunen eller pårørende ved behov for hjelp, settes i gang i løpet av 2018..

Helt nye muligheter

– Ny teknologi gir helt nye muligheter for eldre, både hjemmeboende og på institusjon, sier prosjektleder Sissel Eriksen i Nedre Eiker kommune.

– Tenk deg for eksempel en person som har falt, og som er engstelig for at dette skjer igjen, uten at man får hjelp og kanskje blir liggende lenge. Med nye løsninger kan vi legge en matte med sensor under madrassen i senga, slik at en sentral får beskjed når du går ut av sengen, og om det tar for lang tid før du kommer tilbake til sengen på nattestid. I så fall kan vi rykke ut og hjelpe. Det samme med elektronisk medisindosering, vi får alarm og tar kontakt med brukeren hvis apparatet melder fra om at medisinen ikke er tatt på riktig tidspunkt. Får vi da ikke kontakt med brukeren på telefon, drar vi ut og ser om vedkommende trenger hjelp. Dette gir også en trygghet for brukeren selv, for pårørende og for hjemmetjenesten, sier Eriksen. 

– Kan ikke få rost nok

Velferdsteknologi
Fv. Jørgen Sørhusbakken (88) bruker elektronisk medisindespenser daglig. Han og kona Torill Sørhusbakken (lengst til høyre) kunne ikke vært mer fornøyde med dispenseren. Her sammen med seniorrådgiver Elisabeth Djønner fra Helsedirektoratet og implementeringsansvarlig og sykepleier i hjemmetjenesten i Øvre Eiker, Erika Imola Sundgot.

Elisabeth Djønne fra Helsedirektoratet fikk grundig innføring i det arbeidet om gjøres i våre to kommuner, før det bar ut på hjemmebesøk til noen som selv har tatt i bruk nye løsninger hjemme. 88 år gamle Jørgen Sørhusbakken og kona Torill på 85 år, tok i fjor sommer i bruk elektronisk medisindispenser. De kunne ikke vært mer fornøyde.

– Tidligere satt jeg en kveld i uka og fordelte alle medisinene våre i manuelle dosetter. Det var litt av en jobb, og jeg kjente på ansvaret for at alt skulle bli riktig. Nå setter fastlegen opp medisinlista, apoteket teller opp og legger medisinen i små poser som popper ut av denne lille maskinen vi har hjemme. Den piper når vi skal ta medisinen, og alt er telt opp og korrekt, så vi trenger ikke tenke på noe. Skal vi ut en tur, henter vi bare ut posen på forhånd og tar den med. Kjekt og veldig greit, forteller Torill. Hun sier at det nye hjelpemiddelet deres har gitt henne mer trygghet i hverdagen.

– Ja, jeg kan ikke få rost det nok. Skal jeg ut eller er borte fra mannen min, vet jeg at han blir minnet på å ta medisinene sine. Og tar han dem ikke, ringer de eller kommer hjem til oss og hjelper. Så det er en stor trygghet i dette for oss og for familien vår. Jeg anbefaler det på det varmeste til andre, avslutter hun. 

For deg som er interessert i å vite mer om de nye teknologiske mulighetene, arrangeres det åpne informasjonsmøter på rådhuset i Hokksund 10. april kl. 18-20 og 17. april på rådhuset i  Mjøndalen kl. 18-20. Alle er hjertelig velkomne til å se nye teknologiske hjelpemidler og få informasjon.

Les mer om velferdsteknologi på Helsedirektoratets hjemmesider. 

Tekst og foto: Øvre Eiker kommune