I mai gjennomførte fylkesmannen tilsyn hos NAV Nedre Eiker med spesiell vekt på om kontorets tilbud og tildeling av sosial tjenester er tilgjengelig for personer mellom 17 og 23 år, samt om det samlede tjenestetilbudet til samme gruppen er forsvarlig.

Ansatte og ledere, både kommunale og statlige ble "grillet" av panelet fra fylkesmannen. Både tjenestene og organisering og kunnskaper ble behørig gransket. Fylkesmannen trakk også ut ca. 30 klientmapper for full gjennomgang.

Etter tilsynet berømmet fylkesmannen de ansatte på kontoret. Fylkesmannen mener de ansatte har en meget god forståelse av NAVs tilbud til utsatte grupper. Kontoret har en ens oppfatning av hva som er et forsvarlig tilbud, og utøver generelt godt skjønn. Det er dessuten god overensstemmelse mellom svar som blir gitt på alle nivåer.

Teamleder Marie Lundblad er naturlig nok veldig fornøyd etter tilsynet.

–Først og fremst viser tilsynet hvilke dyktige medarbeidere vi har her på kontoret. Det motiverer meg å vite at det vi gjør holder høy standard, og at vi over tid klarer å holde fanen høyt, sier Lundblad.

Også NAV-leder Snorre Opsahl er et eneste stor smil over at fylkesmannen heller ikke under dette tilsynet fant avvik.

–Jeg er stolt over å jobbe på et slikt kontor. Når Fylkesmannen nok en gang gir oss en slik attest, gir dette en veldig motivasjon til hele kontoret. Samtidig skal vi ikke hvile på våre laurbær. Det er hele tiden nye utfordringer, og vi må passe oss så vi ikke blir selvgode, sier han.

NAV feiret at de oppnådde 0 avvik.
NAV Nedre Eiker hadde grunn til å feire etter tilsynet. Fra venstre sees Snorre Opsahl, Marita Edland, Bjørn Vegard Skinnstad-Bermingrud og Marie Lundblad.