I en periode har det kun vært én kommuneoverlege på kommunelegekontoret. Med Anne Hilde Crowo på plass er teamet fulltallig igjen.

Anne Hilde Crowo har lang fartstid som fastlege i Lier og Skien. Hun tar med seg viktig kompetanse inn i kommuneoverlegeteamet, som Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner samarbeider om.

Det er mye å sette seg inn i når man skal betjene to kommuner. De viktigste oppgavene kan du lese om på kommuneoverlegefunksjonens område på nettsidene. Etter hvert skal de forskjellige oppgavene deles mellom kommuneoverlegene Einar Braaten og Crowo.

Du kan kontakte kommuneoverlegene via innbyggerkontakten 32 23 25 00, eller sende en e-post til .