Lurer du på hva som skjer i forbindelse med lanseringen av den nye kommunen i Drammensregionen? Da er www.sammeni2020.no det rette nettstedet for deg, enten du er innbygger eller ansatt i den nye kommunen.

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen skal danne en ny kommune sammen 1. januar 2020, og disse kommunene samarbeider også om nettstedet www.sammeni2020.no. Innholdet på nettstedet blir produsert av prosjektlededelsen for den nye kommunen, samt informasjonsavdelingene i de tre kommunene.

Nettstedet skal bli en viktig møteplass for innbyggere, ansatte, politikere og andre interesserte. Her vil det bli gitt løpende informasjon om prosessen fram mot en ny kommune, og det blir publisert referater og reportasjer fra alle viktige politiske møter.

Nettstedet kommer også til å følge prosessen sett fra de tillitsvalgtes og ansattes ståsted.

– Vi ønsker derfor å presentere ulike sider ved kommunenes virksomheter. Gjennom informasjon og kommunikasjon ønsker vi å skape en vi-følelse i de tre kommunene, sier prosjektleder for kommunereformen i Drammen kommune, Odd Myklebust.

Nettsiden er et supplement til kommunenes egne nettsider, og får derfor en levetid på knappe tre år, fram til en permanent nettside for den nye kommunen.