Fra mai har Kjersti Werge-Olsen arbeidet som rådgiver innen miljørettet helsevern. Dette er en travel og viktig jobb, hvor godkjenningsordningen for skoler og barnehager og klagesaker for helseskadelige forurensninger er viktigste oppgaver.

Kjersti Werge-Olsen er nytt medlem på kommuneoverlegekontoret og skal jobbe med alle saker som ligger under folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Skoler og barnehager er et av de viktigste tilsynsområdene i både Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner.

Miljørettet helsevern er et omfattende område. Du kan lese mer om hva Werge-Olsen jobber med på området for miljørettet helsevern her på våre nettsider.

Kjersti Werge-Olsen kan kontaktes på e-post: eller ved at du ringer innbyggerkontakten på 32 23 25 00.