De nye energikravene gjelder fra 1. januar 2016, og innebærer bl.a. forbud mot varemeinstallasjon for fossilt brensel i nye boliger og bygninger.

De nye kravene i TEK10 åpner også for økt mulighet til bruke elektrisitet som oppvarming, setter krav til bedre isolert bygingskropp, gir mer effektive tekniske systemer og har unntak for små bygninger og bygninger som produserer fornybar elektrisitet ved hjelp av solceller.

I en overgangsperiode fram til 01.01.2017 kan du velge om du vil prosjektere etter de gamle eller nye kravene.

Les hele artikkelen fra Direktoratet for byggkvalitet.