Kommunesammenslåingen  får konsekvenser for eksisterende eiendommer samt etablering av nye eiendommer i de tre kommunene.