I området som kalles Kalosjejordet i Krokstadelva er det startet et omfattende arbeid med å legge nye rør for vann, avløp og overvann. Arbeidet vil pågå ut året.

Området "Kalosjejordet" består av gatene Kalosjegata, Hans Strømsvei, P.M Røwdesvei, Sønderålsvei og Prestealeen. Disse gatene vil bli gravd opp i hele sin bredde for at nye rør skal kunne legges.

Arbeidene vil foregå innenfor tidsrommet 07.00 til 19.00, men kan forekomme enkelt dager med litt lengre arbeidstid. Tilkomsten til eiendommer vil bli opprettholdt så langt det lar seg gjøre. Dersom tilkomster må stenges, vil dette bli avtalt med berørte huseiere.

Skille overvann og spillvann

Det har lenge vært et behov for å skifte ut gamle rør og øke kapasiteten i vann- og avløpsnettet i området. I det nye systemet vil derfor overvann og spillvann (kloakk) bli skilt. Det vil si at overvannet blir ført i rør som til slutt ender i Drammenselva, mens spillvannet vil bli ført i rør som til slutt ender på det kommunale renseanlegget.

Kontaktinformasjon

Det er Isachsen anlegg AS som skal utføre arbeidet, etter at de vant anbudskonkurransen.
Spørsmål om prosjektet /arbeidene, eller annen henvendelse kan det rettes til anleggsleder Svein Olav B Haugen på tlf. 979 94 088 eller e-post , prosjektleder på stedet for kommunen, Runar Sundal på tlf. 948 33 667 eller e-post , eller til Geir Windsrygg på tlf. 975 68 640 eller e-post .

Graving på Kalosjejordet

Kart som viser hvor det skal graves
De gule strekene på kartet over Kalosjejordet viser hvor det skal graves.

Oppstillingsplassen
Området ved Gamle Riksvei/Prestealleen blir brukt som oppstillingsplass for prosjektet.