29. mai får 35 veier i kommunen nytt navn. Se oversikten her.

I forbindelse med at Nedre Eiker, Svelvik og Drammen blir én kommune må navn på totalt 91 veier endres slik at ingen veier har like navn. 35 av disse ligger i Nedre Eiker.

Illustrasjonsbilde
BILDE: Storgata i Nedre Eiker vil få navnet Møllergata.

Høsten 2018 ble innbyggerne i de tre kommunene oppfordret til å foreslå nye veinavn. Det kom inn 367 unike forslag, som senere er behandlet av en navnekomite og Språkrådets stedsnavnstjeneste. 20. februar vedtok kommunestyret at Nedre Eiker kommune endrer veinavn i henhold til listen nederst på siden. De nye veinavnene gjelder fra 29. mai 2019.

Alle registrerte eiere som er direkte berørt vil bli informert via brev fra kommunen.

Det blir satt opp nye veinavnskilt. Av praktiske grunner kan det hende at disse blir satt opp noe før eller etter iverksettelsesdatoen.

Husk å varsle arbeidsgiver etc.

Navneendringene vil for øvrig bli registrert i matrikkelen. Dette medfører automatisk registrering i andre riksdekkende registre, som folkeregistret, Posten, brannvesenet, AMK-sentralen, renovasjonsselskap og vann- og avløpsavdelingen i kommunen. Beboere må selv varsle eventuelle registre som ikke er nevnt ovenfor, for eksempel NRKs lisenskontor, mobiloperatører, arbeidsgivere o.l.

Eksisterende veinavn

Nytt veinavn

Askeladden

Reveprinsen

Batteriveien

Skanseveien

Bekkegata

Skalpebekken

Bergstien 5 - 21

Ginabakken

Bergstien 2 A – 26, 3 A, 23 - 33

Solstreifveien

Bråtan

Elvefaret

Engene

Vikhagan

Fagerlia

Røyskattlia

Fjellveien

Smiebakken

Furulia

Furutoppen

Jernbanegata

(omadresseres til) Stasjonsgata

Kanonveien

(omadresseres til) Furubakken

Kirkeveien

(omadresseres til) Stensethalleen

Kjerraten

Flisveien

Lyngveien

Ericaveien

Markveien

Markgata

Nedre Torggate

Nedre Tverrgate

Rådhusgata

Gamle Rådhusgata

Skogliveien

Krokstadjordet

Smalgangen 2 A og 2 B

(omadresseres til) Hagatjernveien

Smalgangen 1 - 3, 4 - 12

Smalgata

Solbakken

Ulverudlia

St. Olavs gate

Snippøra

Steinbakken

Lysakerbakken

Storgata

Møllergata

Tangenveien

Tangeodden

Tomtegata

Ekornrudløkka

Toppen

Langemyrtoppen

Trollstien

Trollfaret

Tunveien

Borgine Sofies vei

Tverrveien

Overgangen

Utsikten

Utsynet

Verksveien

Kroksløkka

Øvre Torggate

Øvre Tverrgate

Åsveien

Langrandsåsen