Statens vegvesen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune samarbeider om å planlegge og bygge gangvei langs Fv 283 samt vann- og avløpsanlegg for bebyggelsen på Horgen.

29. juni kl. 19 inviteres huseiere på Horgen i Øvre Eiker og Nedre Eiker, fra Nordre Haga til Korshorgen til informasjonsmøte på Temte Gård. Alle berørte har fått tilsendt egen invitasjon.

På møtet vil det bli gitt informasjon om framdrift og omfang for anleggene, samt muligheter og plikter for tilkobling av hus til de kommunale vann- og avløpsanleggene som skal bygges.

Horgen