I går kunne rådmann og ordfører ønske 16 lærlinger velkommen til sin første dag i Nedre Eiker kommune.

Totalt har kommunen nå 26 lærlinger fordelt på helsefag, barne- og ungdomsarbeid, administrasjon/kontorfag, mediegrafikerfaget og institusjonskokk. Kommunen har for øvrig som mål å til enhver tid ha 1 lærling per 1000 innbyggere, det vil si 24 lærlinger.

Lærlingene følger tre forskjellige lærlingeordninger; ordinært 2-årig lærlingeløp, 4-årig løp som har som mål å hindre frafall i videregående skole og Menn-i-helse. Vi ønsker dem lykke til, for lærlingene er både en ressurs for kommunen og en viktig måte å få rekruttert fremtidig personell.

Årets nye lærlinger
Fra venstre: rådmann Truls Hvitstein, Roy Kolstad, Silje Hedemark, Lill Kristin Havikhagen, Sara Goitom Deste, Silje Nintell Hansen Surland, Stine Hedemark, Qaiss Mohammadi, Ronja Margrethe Adams, Rania Ghomraoui, Sune Bringaker Utengen, Trym Bekke, Kristin Tollefsen, Gard Bekke, Silje Isabel Limstrand og ordfører Bent Inge Bye. Vegard Hope og Amalie Linnes var ikke til stede.