Når vannet kommer tilbake etter vannlekkasjen i dag, 14 oktober, kan kokeanbefalingen av vannet til matlaging og drikke oppheves. Analysene av vannet er tilfredsstillende og vannet kan dermed igjen brukes som normalt.

Det legger nå en provisorisk ledning til alle husstandene som ikke er på den nye ledningen enda. Det vil si at alle nå vil få vann fra den nye ledningen. Vi vil med dette eliminere vannavslag på grunn av lekkasje på den gamle ledningen.

I forbindelse med vannledningsbruddet kan vannet også bli noe misfarget. Foreta utspyling så nær hovedstoppekranen som mulig slik at vannet blir klart. 

Berørte husstander er varslet via SMS. Dersom du ikke har fått varsel ber vi deg om å sjekke at du står riktig oppført i vårt register: Varsel ved vannavstengning