Onsdag 15. februar ble det holdt ekstraordinært møte i formannskapet der administrasjonen forklarte bakgrunnen for det gode økonomiske resultatet i 2016.

Da administrasjonen orienterte kommunestyret onsdag 8. februar om det foreløpige regnskapsresultatet for 2016, framkom det at Nedre Eiker vil få en ekstrainntekt på cirka 43 millioner kroner. Under og i etterkant av møtet har det kommet kritiske kommentarer, spørsmål og påstander fra visse politiske hold som kan tolkes som om administrasjonen hadde holdt tilbake opplysninger om den reelle økonomiske situasjonen for kommunen i 2016. Påstandene kobles opp mot vedtaket kommunestyret gjorde 14. desember om tilslutning til storkommune i Drammensregionen.

Administrasjonen ønsket av hensyn til tilliten et møte hvor formannskapet og gruppelederne fikk utfyllende informasjon om de faktiske forholdene og bakgrunnen for at kommunen, i likhet med svært mange andre kommunen, får denne "ekstragevinsten".

Les mer: Nedre Eiker kommunes økonomi er på rett vei

På møtet orienterte økonomisjef Liv Østberg detaljert om skatteinngangen på ca. 25 millioner i 2016 samt om utbyttet på 14 millioner fra KLP. Dette er som kjent hovedårsaken til at kommunen fikk et regnskapsmessig overskudd på ca. 43 millioner kroner i 2016. Her kan du lese presentasjonen.

Østberg og rådmannen la også frem en analyse av Nedre Eikers økonomiske situasjon i 2017 og årene fremover. Her kan du lese analysen.

I forkant av møtet hadde representanten Magnus Weggesrud sendt inn syv spørsmål til administrasjonen. Disse ble besvart i møtet. Her kan du lese spørsmålene og økonomisjefens svar.