Av og til trenger barn, unge og familier aktiviteter eller tilbud ut over det de får på helsestasjonen, i barnehagen eller på skolen. Nå er det laget en oversikt over tilbud og tiltak kommunen tilbyr.

  • Hva finnes og hvem passer det for?
  • Hvor og når skjer det?
  • Hvordan kan jeg bli med?

Disse spørsmålene finner du svar på i den nye tiltakskatalogen. Katalogen viser tiltak og tilbud som finnes i tillegg til lovpålagte tjenester eller faste opplegg i barnehage, skole og hjelpetjenester.

Katalogen inneholder kommunale tilbud. Alle tiltakene tilbys lokalt i Nedre Eiker og nær offentlig transport. Mange av tiltakene er gratis. Eventuelle billettpriser eller inngangspenger er oppgitt på stedets hjemmeside.

Alle som vil kan bruke denne katalogen og oppsøke eller spørre om tiltak for seg selv, for sin familie, for sine barn eller for noen de kjenner.

Åpne katalogen (PDF)