Kommunen arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende. For pårørende til personer med demens arrangeres pårørendeskolen. Kurset er gratis for innbyggerne i Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune.

IllustrasjonsbildeNedre Eiker kommune samarbeider med Øvre Eiker kommune om pårørendeskole som arrangeres en gang i året. Kurset går over seks kvelder, og finner sted ved Eikertun helsehus.

Neste kurs starter torsdag 14. september 2017. 

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler, får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

Temaer som tas opp er blant annet medisiner, tjenester, generelt om demensdiagnosene, hvordan leve med demens i familien, hjelpemidler og kommunikasjon. Deltakerne deles opp i samtalegrupper for å knytte kontakt med andre i samme situasjon.

Se informasjonsbrosjyre for pårørendeskolen 2017

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:

Roy Arne Hansen på e-post  eller resepsjonen på Solberglia sykehjem, tlf. 32 27 41 60 (åpent 07.30–15.00).