Kommunen arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende. For pårørende til personer med demens arrangeres pårørendeskolen. Kurset er gratis for innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

IllustrasjonsbildePårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Kurset går over seks kvelder, og finner sted ved Bråta helse- og aktivitetssenter.

Neste kurs starter torsdag 12. september 2019. Påmeldingsfristen er utvidet til 9. september.

Gjennom forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

Temaer som tas opp er blant annet generelt om demensdiagnosene, hvordan leve med demens i familien, hjelpemidler og kommunikasjon.

Se informasjonsbrosjyre for pårørendeskolen 2019

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:

Demenskoodinator Rita Ramsøy på e-post  eller innbyggerkontakten på tlf. 32 23 25 00.