Kommunen arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende. For pårørende til personer med demens arrangeres pårørendeskolen. Kurset er gratis for innbyggerne i Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune.

IllustrasjonsbildeNedre Eiker kommune samarbeider med Øvre Eiker kommune om pårørendeskole som arrangeres en gang i året. Kurset går over seks kvelder, og finner sted ved Eikertun helsehus.

Neste kurs starter torsdag 20. september 2018. 

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

Temaer som tas opp er blant annet generelt om demensdiagnosene, hvordan leve med demens i familien, hjelpemidler og kommunikasjon.

Se informasjonsbrosjyre for pårørendeskolen 2018

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:

Demenskoodinator Rita Ramsøy på e-post  eller innbyggerkontakten på tlf. 32 23 25 00.