Virksomhet Renhold fikk denne uken Nedre Eiker kommunes arbeidsmiljøpris for 2018. De var nominert blant annet for å ha et stort fokus på arbeidsmiljø og nærværsarbeid.

Renhold jobber systematisk med opplæring av de ansatte slik at de skal levere arbeid av lik og jevn kvalitet i alle bygg de utfører renhold i. Med slik kunnskap kommer yrkesstolthet, mestring og trivsel.

– Vi fokuserer på at kompetanse gjør noe med trivselen, så vi har kjørt mange kurs det siste året. Det har blant annet vært holdt kurs i gulvbehandling, bruk av maskiner, NS INSTA 800 og bruk av nettbrett i jobben, forteller virksomhetsleder Marianne Husmo.

I begrunnelsen fremheves det at virksomheten har jobbet langsiktig og målrettet med HMS og inkluderende arbeidsliv (IA). Mange medarbeidere sier gjennom medarbeiderundersøkelser at de trives svært bra, og de trekker spesielt frem godt kollegafellesskap og god relasjon til lederne.

– Renhold i Nedre Eiker gjør ting litt annerledes enn mange andre. Vi er en gjeng som tør å prøve ut nye ting som kan bedre hverdagen til renholderne og brukerne våre, og vi har system og struktur som alle i virksomheten har vært med på å bygge opp. Vi er en foregangskommune på fagfeltet, noe som blir lagt merke til i andre kommuner, fortsetter virksomhetsleder Marianne Husmo.

– Andre ting som har ført til det gode arbeidsmiljøet er at det er skapt en «vi-kultur» og stolthet over arbeidsoppgavene. Renhold er ferskvare og må leveres hver dag. Det merkes fort om en renholder ikke kommer på jobb, avslutter Husmo.


BILDE: Leder Marianne Husmo kunne mandag ta i mot arbeidsmiljøprisen på vegne av hele virksomheten. Her sammen med prisutdeler Andreas Farsjø, kommunalsjef Tekniske tjenester.