Resultatet fra folkeavstemningen 7. juni viser at 55 % er i mot sammenslåing med Drammen og omkringliggende kommuner. Ordfører Bent Inge Bye er skuffet over at bare 30 % av de stemmeberettigede deltok på valget.

Av de 19 450 stemmeberettigede, møtte 5 907 personer frem. Resultatet ble følgende:

  • Nei: 55,18 %
  • Ja: 44,18 %
  • Blank: 0,62 %

– Jeg skulle ønske en langt høyere valgdeltakelse. 30 % er ikke særlig høyt. Spesielt er jeg skuffet over 16- og 17-åringene, der bare 16,6 % stemte, sa Bye.

– Jeg ville også ønske et klarere resultat enn det ble.

Han skulle ønske et mer markant skille for veien videre. Den 15. juni fatter kommunestyret det formelle vedtaket om kommunen skal fortsette som egen kommune eller søke om sammenslåing med Drammen og omkringliggende kommuner.

Se alle resultatene fra folkeavstemningen i valgprotokollen for valgstyret.

Fra folkeavstemningen 7. juni