Resultatet fra folkeavstemningen 7. juni viser at 55 % er i mot sammenslåing med Drammen og omkringliggende kommuner. Ordfører Bent Inge Bye er skuffet over at bare 30 % av de stemmeberettigede deltok på valget.

Av de 19 450 stemmeberettigede, møtte 5 907 personer frem. Resultatet ble følgende:

  • Nei: 55,18 %
  • Ja: 44,18 %
  • Blank: 0,62 %

– Jeg skulle ønske en langt høyere valgdeltakelse. 30 % er ikke særlig høyt. Spesielt er jeg skuffet over 16- og 17-åringene, der bare 16,6 % stemte, sa Bye.

– Jeg ville også ønske et klarere resultat enn det ble.

Han skulle ønske et mer markant skille for veien videre. Den 15. juni fatter kommunestyret det formelle vedtaket om kommunen skal fortsette som egen kommune eller søke om sammenslåing med Drammen og omkringliggende kommuner.

Stemmer fordelt etter valgkrets

Stemmekrets

 

Opptalte stemmer

 

Antall sedler

Ja

Nei

Blanke

Mjøndalen

1374

552

813

9

Åsen

378

164

210

4

Steinberg

362

141

221

0

Krokstadelva

1575

714

851

10

Solbergelva

1265

647

608

10

Fra folkeavstemningen 7. juni