23. juni startet Statens vegvesen med å grave i Rosenkrantzgata i Drammen, på strekningen fra Hamborgstrømtunnelen til Vårveien. Dette vil føre til en del kø for bilister på strekningen. Hensikten er å gjøre vegen bedre for trafikantene.

Kart over veiarbeid Rosenkrantzgate

Arbeidet, som skal være ferdig i august, går ut på å grave opp og skifte ut grus- og steinmasser i de delene av gata der vegen er dårligst. Begge feltene må graves opp, og det vil være nødvendig å stenge lengre strekninger av gata mens trafikken ledes over i ett felt i motgående kjørebane. I korte perioder må også sidevegene stenges inn mot der det graves.

Les mer om arbeidene på Statens vegvesens nettsider

Kjør kollektivt, sykle eller gå, og vinn fine premier 

Rosenkrantzgata er en vei med mye trafikk, også i sommermånedene. For å gjøre køene så korte som mulig, ønskes hjelp fra publikum. Det ønskes minst mulig gående og syklende inne i anleggsområdet, og syklistene anbefales derfor å bruke Buskerudveien, Muusøya, Landfalløya, Øvre Storgate, Øvre Strandgate og til Drammen park. Gående anbefales å bruke gangveiene langs elva. Må du kjøre bil, anbefales det å kjøre E134 eller fylkesveg 28 mellom Mjøndalen og Drammen.

For å få flere til å la bilen stå starter Buskerud fylkeskommune og Vegvesenet en kampanje der deltakerne kan registrere bilfrie reiser, og være med i trekningen av elsykkel og månedskort. 

Informasjon om bilfrie reiser