Praten gikk livlig rundt bordene da Nedre Eiker samlet andre flomberørte kommuner for å danne et vannkompetansemiljø.


BILDE: Flomberørte kommuner var mandag samlet til seminar i regi av Nedre Eiker. Fra venstre sees Yvona Holbein fra Lørenskog, Ivar G. Pettersen fra Svelvik, Marit Hage fra Nedre Eiker, Trygve Rhoden fra Kongsberg og Berit Bakkane fra Nedre Eiker.

13 kommuner var påmeldt seminaret, deriblant flere nabokommuner. I tillegg deltok blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap og Finans Norge.

Beredskaps- og sikkerhetsperspektiv

Bakgrunnen for seminaret er at Nedre Eiker de senere årene har opplevd både ekstremvær og flere flommer, noe som har gitt kommunen unik kompetanse på håndtering av slik problematikk. Kommunen har nå lansert en idé om et kompetansemiljø for flom og overvann i et beredskaps- og sikkerhetsperspektiv.

Kommunen inviterte før sommeren 30 særlig berørte kommuner over hele landet til å bli med i en interessegruppe. Av disse har 16 kommuner meldt tilbake at de ønsker å være med.

Målet med mandagens seminar var å inngå en avtale om gjennomføring av en forstudie for å kartlegge hvilke behov et slikt kompetansemiljø skal dekke. Dette med bakgrunn i at det allerede eksisterer en del fagmiljøer for vann og beredskap.

Finansieringen av forstudien er tenkt som et spleiselag mellom kommunene som deltar, samt forsknings- og utviklingsmidler fra fylkeskommuner og andre.

Avdekket stort behov 

Prosjektkoordinator i Nede Eiker kommune, Berit Bakkane, er godt fornøyd med seminaret, til tross for at de ikke nådde dagens mål om at deltakerne skulle signere en avtale før de dro hvert til sitt.

- Vi har fått avdekket at det er et stort behov og et ønske om å få til noe sammen. I løpet av dagen har vi blitt enige om innholdet i en samarbeidsavtale om en forstudie, og det er et langt skritt på veien. Nå vil avtalen bli sendt ut til kommunene for undertegning og så vil vi sammen søke om midler til gjennomføringen, sier Bakkane.