Et viktig mål for kommunen er å legge til rette for bedre folkehelse. Denne våren får alle barnehagene besøk av kommunens fysioterapeuter som leder barna gjennom morsomme aktiviteter for å utvikle grovmotorikken deres.

Nylig var fysioterapeutene i Hatten barnehage. I denne videoen kan du se hvordan barna med stor iver deltar i aktiviteter som hopping, balansering og klatring. Du får også høre fysioterapeutene og de ansatte fortelle om sine positive erfaringer med aktivitetsprogrammet som strekker seg over fire uker i hver barnehage.