I samarbeid med Selvhjelp Norge startes det opp en selvhjelpsgruppe for voksne på Bråta helse- og aktivitetssenter 27. mars kl. 12-14. Selvhjelpsgruppen er primært for 30–40 åringer.

Illustrasjonsbilde

Selvhjelpsgruppe er et verksted for bearbeiding av problemene, hvor du kan jobbe med å styrke deg selv sammen med andre. I gruppen arbeider hver enkelt for å skape en bedre hverdag for seg selv, i et forpliktende fellesskap. Gruppen vil bestå av 6-8 personer.

Å få til en endring starter med å erkjenne at du opplever at noe er vanskelig. Hva kan du selv gjøre for å kjenne livsmestring og mening med utgangspunkt i deg selv? Gruppen møtes hver tirsdag på samme tidspunkt så lenge de selv har behov for det.

Har du lyst til å være med? Ta kontakt med Friskliv Nedre Eiker på tlf. 915 76 214 eller e-post til . Begrenset antall plasser. Tilbudet er gratis.