Torsdag 1. september vil en drone ta bilder av deler av Mjøndalen fra ca. 120 meters høyde. Bildene skal brukes til å produsere en terrengmodell som blant annet skal brukes ved arealplanlegging og flomsikring.

Droneflygningen og fotograferingen er et ledd i et forsknings- og utviklingsprosjekt avdeling for samfunnsutvikling har igangsatt for å finne ut om detaljert laserteknologi kan brukes til blant annet arealplanlegging, flomsikring og prosjektering av anlegg. Det er kommunens geodataingeniør Rune Bratlie som leder prosjektet, mens selve droneflygningen foretas av firmaet Geomatikk Survey.

Først i Norge

Nedre Eiker er for øvrig den første kommunen i Norge som tar i bruk denne teknologien, som kan vise seg å bli svært viktig for å sikre innbyggernes trygghet. Ved hjelp av terrengmodellen som skal lages vil man for eksempel kunne simulere nøyaktig hvor og hvordan vann på overflaten vil bevege seg ved flom i elva eller i sidebekker, eller ved store nedbørsmengder. Dermed kan man se hvilke flomsikringstiltak som vil gi størst effekt og dermed forhindre flomskader.

Bildet under viser området dronen vil fly over. Flygningen vil foregå på formiddagen.

Området det skal flys over.

Drone som lander
Sikkerhet har høyeste prioritet ved flygningen av den 25 kilo tunge dronen. Dronen er utstyr med flere motorer enn den trenger for å holde seg i lufta, ekstra batterier og fallskjerm. Risikovurderinger er gjennomført og alle nødvendige godkjenninger fra Luftfartstilsynet er hentet inn.