På grunn av lovpålagt krav om at armaturer som inneholder PCB og kvikksølvholdige pærer må skiftes ut, pågår det for tiden arbeid i stolpene i lysløypene i Solbergelva og Krokstadelva.

Arbeid i stolpeUtskiftingen vil være ferdig i løpet av januar 2018. Med nye lysarmaturer på plass vil det bli bedre lys for alle som bruker disse populære lysløypene. En annen positiv effekt er at kommunen får reduserte strømkostnader på grunn av lavere strømforbruk.

Dersom det er snøforhold til det, kjøres det skiløyper mens arbeidet pågår. Brukere av løypetarsseène vil imidlertid kunne oppleve at inntil to armaturer av gangen kan være mørklagt.

Strekningene det gjelder er fra kommunegrensen til Batteriet samt fra Bjørkedokk til Årbogen.