I forbindelse legging av nye vann-, avløps- og overvannsrør vil Skogliveien bli stengt for gjennomkjøring i krysset Skogliveien/Bedehusgata fra tirsdag 19. februar kl. 08.00.

Omkjøring skjer via Lysakerveien–Krokstadveien–Hasselbakken. Omkjøringen vil bli skiltet.

Skogliveien blir stengt for gjennomkjøring ved krysset Skogliveien/Bedehusgata. (Foto: Google maps)