Det vil foregå skogsdrift mellom Fjellsveien og lysløypa i noen uker fremover. Tømmeret legges langs 800 meteren og blir kjørt ut med tømmerbil mot Aronsløkka.

Tynning av skog

Det skal utføres tynning og hogst på noen små flater. Arbeidet vil medføre at det blir noe bilkjøring og maskiner i turveien.

- Vi håper på forståelse for dette. Skader og kvist og lignende i løypa og i stier vil selvfølgelig bli ryddet opp i, sier fagansvarlig Espen Lysaker.

Det vil også bli utført tynning oppe ved Huldreheim senere, dette kjøres opp til Skytebaneveien.

Det er i skogen til Nedre Eiker kommune det hogges, men det brukes innleid entreprenør. Alle henvendelser vedrørende tømmerdriften rettes til innbyggerkontakten på telefon 32 23 25 00.

Det er for øvrig allerede utført rydding langs kantene av hele 800 meteren, fra Øvre Solbergvei til Aronsløkka.