Undervisningen starter mandag 19. august for alle skolene.

Førsteklassingene og de øvrige klassene møter på sin skole slik:

Krokstad skole 1. trinn kl. 17.00 2.-7. trinn kl. 09.00-12.00
Mjøndalen skole 1. trinn kl. 14.00 2.-7. trinn kl. 09.00-12.00
Solberg skole 1. trinn kl. 12.00

2. trinn kl. 09.05-12.15
3.-7. trinn kl. 08.20-11.00

Steinberg skole 1. trinn kl. 17.00 2.-7. trinn kl. 08.30-12.00
Stenseth skole 1. trinn kl. 14.00 2.-7. trinn kl. 09.00-12.00
Åsen skole 1. trinn kl. 17.00 2.-7. trinn kl. 08.30-12.00
Eknes ungdomsskole Alle kl. 08.15-14.00  
Killingrud ungdomsskole Alle kl. 08.30-14.00  
Veiavangen ungdomsskole 9. og 10. klasse 08.30-14.00 8. klasse eget opplegg (tilsendt)
Sagstedbrua skole Alle kl. 08.15  
Læringssenteret Kl. 08.30  

Se hele skoleruta for 2019/2020.Solberg skole

Velkommen til et nytt skoleår!
Kommunalsjefen