Ungdom i Nedre Eiker trives på skolen og er aktive i fritiden, viser en ny undersøkelse. De har det bra nærmiljøet og med venner, familie og foreldre.

Her kan du lese rapporten for Nedre Eiker

UngdataUngdata er en spørreundersøkelse om hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida. Undersøkelsen handler om alt fra familie/venner, skole/fritid og framtidstro til helse/trivsel, trening og mediabruk.

Over 800 ungdommer i Nedre Eiker deltok i årets Ungdata-undersøkelse. Det tilsvarer 91 % av elevene i ungdomsskolen.

De samme spørsmålene er stilt til alle ungdommer i ungdomsskoler og videregående skoler i hele Buskerud. Undersøkelsen er gjennomført i skoletiden, anonymt og frivillig. Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene, Buskerud fylkeskommune og KoRus sør.

Hva forteller så ungdom i Nedre Eiker om hvordan det er å være ung?

 • De fleste elever i ungdomsskolene i Nedre Eiker er godt fornøyde med foreldrene sine, med skolen og med nærmiljøet
 • De har venner de kan stole på
 • De skulker lite og 9 av 10 tror de vil fullføre videregående skole
 • Ungdom har tro på framtida, 7 av 10 tror de vil leve et lykkelig liv
 • Over 80 % trener minst 1 gang i uka og de spiser sunt
 • Stadig færre røyker eller snuser og ungdom drikker mindre alkohol enn vist i tidligere undersøkelser
 • Ungdom bruker i dag mer tid sammen med venner på sosiale medier enn de er sammen hjemme hos hverandre
 • Det gir status blant venner at man er til å stole på

De fleste ungdommer er fornøyde med livene sine, guttene enda litt mer fornøyde enn jentene. De har både jevnaldrende og voksne rundt seg som de kan stole på og som de snakker med når noe er vanskelig.

Ikke alt er like bra

Likevel er ikke alle tilbakemeldinger like gode. Ungdom forteller også om fysiske og psykiske plager, om ensomhet og om vold.

 • 2 av 10 ungdommer forteller at de er mye plaget av ensomhet
 • 2 av 10 av jentene i ungdomsskolen forteller om daglige fysiske plager
 • 7 % forteller at de har opplevd trusler om vold
 • 7% forteller at de har opplevd at en voksen har slått med vilje

Viktig kunnskap

De tilbakemeldingene som ungdommene har gitt vil bli fulgt opp og resultatene vil også bli delt med ungdommene selv.

Undersøkelsen gir viktig kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Nedre Eiker. Resultatene vil bli brukt som noe av grunnlaget for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet.

Nedre Eiker ønsker gjennom bruk av resultatene å gi ungdom større påvirkning på egne liv, legge til rette for god utvikling og bidra til å løse det som er vanskelig.

Ungdataundersøkelsen planlegges gjennomføres hvert 3. år i et samarbeid mellom kommunene i Buskerud, fylkeskommunen og KoRus sør.

Les også: Buskerud fylkeskommune om resultatene i fylket