I forbindelse med legging av nye vann- og avløpsrør blir Solløsgata stengt for kjørende og gående mellom Solløsgata 25 og krysset Solløsgata/Skoglygata fra mandag 1. april.

  • Gående og syklende kan bruke Skoglygata og Såsengata.
  • Skoglygata har som nå ut- og innkjøring via Myrgata/Hagatjernsveien.
  • Solløsgata bruker Løpene/Vikkollveien/Drammensveien.

Arbeidene med vann- og avløpsrør består for øvrig av oppdimensjonering av overvannsledninger samt omlegging av spillvann- og vannledninger.

KART: Kartet viser hvor gatene er stengt.