Kommunen vil i uke 36 og 38 gjennomføre spyling (rengjøring) av hovedvannledningene i Solbergelva øst (fra Ulverud til Vinnes). Som følge av dette er det nødvendig med vannavstengninger i denne perioden.

Spylingen gjennomføres for å bedre vannkvaliteten og redusere problemer med misfarget vann.

Vannet vil bli stengt følgende netter i uke 36 (2.-6. september):

  • Hver natt i tidsrommet kl. 22.00 til kl. 06.00 fra mandag 2. september til fredag 6. september.

Og følgende netter i uke 38 (16.-20. september):

  • Hver natt i tidsrommet kl. 22.00 til kl. 06.00 fra mandag 16. september til fredag 20. september.

SMS-varsel

Abonnenter som blir direkte berørt av avstengningene vil bli varslet via SMS. Hvis du ikke har fått SMS-varsel kan du sjekke dine oppføringer i Difis nasjonale register.

Nøyaktige tilkoblingspunkt for stikkledningene er ikke alltid kjent, slik at noe avvik av abonnenter som blir berørt kan forekomme.

Råd til husholdningene før vannavstenging

  • Tapp opp vann til for eksempel spyling av toaletter i i badekaret eller i bøtter.
  • Sett en mugge med drikkevann i kjøleskapet

Etter vannavsteninging

Misfarget vann må påregnes i berørte og omkringliggende områder i en periode etter at rengjøringen er gjennomført. Foreta utspyling så nær hovedstoppekranen som mulig, for eksempel hagekranen. Bruk kun kaldt vann!

Unngå å vaske i maskin før vannet er helt rent igjen.

Det er ikke helsefarlig å drikke vannet. Partiklene består av rust og humus (organiske stoffer). Kjemikalier anvendes ikke under rensing.

Kommunen har ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av åpne kraner i ovennevnte tidsrom.