En befaring har avdekket av brua ved Bjurstømveien 4 (ved Jegerhuset) har så store feil at den må stenges for biltrafikk fra 4. juni og fram til utbedring av skaden er utført.

De som skal til Bjurstrømveien 4,6,8,10,12 og 9,11 må kjøre om Nordlysveien, Ulevannsveien og Mikkelsveien.

Beboere i området er varslet via SMS.

Brua ved JegerhusetBILDE: Brua ved Bjurstrømveien 4 må utbedres. Den vil være åpen for fotgjengere og syklister frem til utbedringsarbeidene starter.