Statens vegvesen opplyser at arbeidene i tunnelen går raskere enn antatt. Tunnelen åpnes derfor for trafikk allerede lørdag 4. februar kl. 20.00. Tunellen blir deretter stengt kun om natten fra kl. 21 søndag 5. februar.

Endringen betyr at tunnelen stenges:

  • kun om natten (kl. 21.00 til 05.00) fra søndag 5. februar til fredag 17. februar
  • helt fra kl. 21.00 søndag 19. februar til kl. 05.00 søndag 5. mars.

Kortere tid enn planlagt

E134 Strømsåstunnelen har vært stengt i ca. en uke. I løpet av denne uken har entreprenøren Veidekke AS jobbet natt og dag med å rive taket (hvelvet) i tunnelen, renske fjellet for løse steiner, legge sprøytebetong og bolte.

– Entreprenøren har jobbet raskt og godt, og har ikke støtt på noe uforutsett. Derfor har arbeidet tatt kortere tid enn vi planla. Når vi tok ned hvelvet og fikk bedre oversikt, så vi at området som det er behov for å sikre er mindre enn det vi først antok, sier Odd Grette, prosjektleder i Statens vegvesen.

I perioden med nattestenging skal entreprenøren sette inn mellom 250-300 bolter som skal holde det nye hvelvet på plass. Deretter stenges tunnelen mens hvelvet bygges opp igjen.