Nedre Eiker kommune og Nedre Eiker Røde Kors har inngått avtale om beredskapssamarbeid.

Nedre Eiker kommune og Nedre Eiker Røde Kors har over lengre tid hatt et tett og godt samarbeid. Røde Kors har blant annet bistått med både kunnskap og mannskap når kommunen har satt krisestab på grunn av flom og ekstremvær de siste årene. Med avtalen som ble inngått denne uken har partene nå formalisert dette samarbeidet.

Avtalen skal sikre god samhandling og forutsigbarhet for begge parter, noe som er viktig for beredskapen og sikkerheten for innbyggere og andre som måtte oppholde seg i kommunen dersom det skulle oppstå en krise. Et eksempel på bistand er at Røde Kors vil få hovedansvaret hvis kommunen må opprette et senter for evakuerte og pårørende. Nedre Eiker Røde Kors har allerede gjennomført øvelser med tanke på å få dette ansvaret. De er med andre ord meget godt forberedt til å oppfylle sin del av avtalen.

Signering av avtale
Kommunens beredskapsrådgiver Lars Wallumrød (f.v.), rådmann Truls Hvitstein, beredskapsansvarlig i Nedre Eiker Røde Kors Rune Skjolden og leder av Nedre Eiker Røde Kors Britt Falmår er glade for at det gode samarbeidet nå er formalisert gjennom en samarbeidsavtale.