Kommunen skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i Temtemoveien 1–13 (rødt område på kartet). I den forbindelse må veien stenges for gjennomkjøring fra 25. mars til 1. juni 2019.

Eneste omkjøringsvei er Nordmoveien, som denne uka blir rustet opp for å tåle trafikkbelastningen.

Gående og syklende kan bruke Temtemoveien også i anleggsperioden. Elever som skal til og fra Steinberg skole oppfordres imidlertid til å bruke gangbrua ved Drammeselva som skolevei.