Politiet har i dag sendt ut en pressemelding knyttet til en hendelse de etterforsker i Solbergelva. Kommunen har tett dialog med politi og har iverksatt tiltak som er relevant for saken.

Råd til foresatte

Vanlige forsiktighetsregler knyttet til skolevei og fritid gjelder som alltid. Det er lurt å prate med barna om å være skeptisk til fremmede personer som ønsker kontakt og be barna om å gå sammen med noen andre.

Aktuelle tiltak er:

  • Følgegrupper; mange barn går sammen, gjerne organisert av de foresatte.
  • Barnet går sammen med en venn.
  • Snakk med barna deres om ulike situasjoner som kan oppstå og om hva barnet da skal gjøre. Man kan fortelle barnet at de ikke skal gå inn i biler til mennesker de ikke kjenner, at de skal si nei til invitasjoner fra fremmede.

Barnepsykolog Anne Mari Torgersen sier følgende:

  • Det er viktig at man ikke fokuserer for mye på alt det vonde som kan skje. At man unngår at barnet blir for redd. Det holder å si at mamma eller pappa må vite hvor de er, og at de ikke får lov til å bli med noen de ikke kjenner.
  • Dersom barnet uttrykker engstelse og føler seg skremt etter å ha hørt eller snakket med venner om «lokkemenn», er det viktig at foreldrene forsøker å gjøre barnet trygt igjen.
  • Da må man forsikre barnet om at sånne ting skjer veldig sjelden og at mamma og pappa passer på dem. For en periode kan det være nødvendig å følge barnet, eller at barnet ikke må være mye alene.

Trenger du noen å snakke med?

I forbindelse med hendelsen i Solbergelva har kommunen opprettet et telefonnummer for barn/unge/foreldre eller andre som opplever seg berørt. Telefon betjenes av helsepersonell.
Telefonnummeret er 409 16 265. Telefonen er betjent hver ukedag mellom kl. 08.30 og 15.30.

Annen kontaktinformasjon til kommunens ordinære tjenester finner du her på kommunens hjemmeside.

Politiet oppgir følgende telefonnummer knyttet til tips i saken: 02800 eller telefon 459 77 644 etter klokken 18.

Mvh
Siri Sørensen
Kommunalsjef oppvekst og kultur

Se pressemelding fra politiet for informasjon om hendelsen.