Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har testet 278 offentlige og private nettsteder for å sjekke om de oppfyller kravene til universell utforming. Krokstad skole ble tredje beste nettsted totalt, og gikk til topps innenfor samfunnsområdet utdanning!

Bilde som viser de syv beste i Difis test.

BILDE: Med fem av seks stjerner troner Krokstad skole øverst innenfor samfunnsområde «Utdanning», samt inntar pallen for landet totalt i Difis store test. Se Krokstad skoles nettsider.

Svært gledelig

– Dette er et svært gledelig resultat. Skolesidene er laget med samme malverk som kommunens øvrige nettsider. Det er derfor all grunn til å tro at også kommunens nettsider generelt holder høy standard med tanke på universell utforming, forteller Cathrina de Lange, som er kommunikasjonsansvarlig i kommunen.

– Alle kommunene som er med i D-ikt har for øvrig nettsider basert på omtrent de samme malene og kode. Dermed kan man anta at også Drammen og Svelvik ville kommet godt ut i en slik test. Dette godt å ha med når vi sammen skal utvikle nettsider for Nye Drammen, for det er viktig at vi bygger sider som alle kan bruke, fortsetter de Lange.

Kort om universell utforming

Universell utforming skal bidra til at flest mulig kan ta del i informasjonen og tjenestene på nettet. Det stilles en rekke krav, og disse er samlet i noe som heter Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Eksempler på krav er at blinde og svaksynte skal kunne lese nettsider ved hjelp av et taleprogram eller en leselist som oversetter innholdet til punktskrift. Videre skal nettsidene være lettleste med beskrivende overskrifter og lenker som er selvforklarende med tanke på hvor de fører til.

Kategoriene som Difi har testet er:

  • navigasjon
  • tastaturbetjening
  • koding av innhold
  • bruk av skjema
  • alternativt format for ikke-tekstlig innhold

Les mer om testen og resultatene på Difis nettsider