Etter det kraftige snøfallet tidligere i uka har det dag og natt pågått arbeid for å brøyte og rydde bort snøen. I helgen er det meldt mer snø, og bileiere oppfordres til å parkere bilen slik at den ikke er til hinder for brøytemannskapene.

Snørydding

Kommunens driftsavdeling brøyter og rydder snø med alt tilgjengelig materiell og har i tillegg avtaler med entreprenører. Som vanlig prioriteres hovedveier og skoleveier først.

Mange henvendelser

I løpet av uka har det kommet mange henvendelser til kommunen om trange veier, feilparkerte biler og vanskelige kjøreforhold. Det har også kommet flere forslag om at kommunen skal sette opp parkeringsforbud fordi innbyggere er bekymret for framkommelighet til brann- og redningskjøretøy. Kommunen får også henvendelser om vanskelige kjøreforhold ved skoler, ved private utkjørsler og for bussene. I situasjoner med store snøfall må vi oppfordre folk til å være smidige og litt tålmodige. Kommunen prioriterer nå å få bort snøen framfor å sette opp forbud.

Nedre Eiker kommune er for øvrig ikke «parkeringskommune» og har derfor ikke myndighet til å reagere mot feilparkerte biler på eller i tilknytning til offentlig vei. Dette er det bare politiet som kan gjøre.

Unngå gateparkering hvis du kan

Parkerte biler er en utfordring for mannskapene som skal brøyte og rydde bort snø. Driftsavdelingen legger ut skriftlig varsel til bileiere på steder hvor det det må ryddes snø, men alle oppfordres til å unngå å parkere langs gater og veier hvis man har mulighet, så lenge snøforholdene er slik de er.

Kommunen rydder imidlertid bare gategrunn og holdeplasser, ikke private områder, det må grunneier gjøre.

Vi oppfordrer samtidig private gårdeiere til å fjerne snø og is som kan skade ved takras på plasser og fortau, og å fjerne takras fra offentlig gate og fortau.