Innkjøringsproblemer gjør at ikke alle saker er tilgjengelige i innsynsløsningen på nett. I tillegg kan det være litt lenger saksbehandlingstid.

Det jobbes tett både internt og med leverandørene for å rette opp i feil. Status nå er:

  • Generell postliste er tilgjengelig i innsynsløsningen.
  • Postliste for byggesaker er tilgjengelig. Også saker fra det historiske byggesaksarkivet (1940-2008). NB! En teknisk feil gjør at alle saksdokumentene ligger som vedlegg, inkludert hoveddokumentet. Det er derfor ikke nødvendig å bestille dokumentene.
  • Møtedokumenter til politiske møter er tilgjengelig.

Forsinkelser i saksbehandling

Utfordringene i forbindelse med innføringen av nytt saksbehandlingssystem fører desverre til at behandlingen av blant annet byggesaker kan bli noe lenger.

Har du spørsmål om din sak, ta kontakt med .