Vannmålerne blitt slitt over tid og det er derfor leverandørens anbefaling at eldre vannmåle byttes ut. Dette bekostes av Nedre Eiker kommune.

Kommunen er derfor i gang med en utskifting av vannmålere hos husstander hvor alderen tilsier det. De nye vannmålerne er også klargjort for automatisk avlesning på sikt.

Nye vannmålere

Berørte husstander vil bli kontaktet per telefon eller via brev, slik at rørlegger fra kommunen kan komme og utføre jobben kostnadsfritt. Rørlegger vil legitimere seg med ID-kort fra kommunen.

Har du spørsmål om utskiftingen, ta gjerne kontakt med innbyggerkontakten på telefonnummer 32 23 25 00.